Tísňové linkyNa tato čísla se bezplatně dovoláte pro pomoc z jakékoliv telefonní stanice či mobilního telefonu v případě mimořádné situace.

Hasiči 150
Zdravotní záchranná služba 155
Policie České republiky 158
Obecní policie 156
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

• Vaše jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte
• Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob)
• Kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání)

Kdy využít linku tísňového volání…?

Jste-li svědkem nějaké mimořádné události jako je například autonehoda, dále v případě požáru, krádeže nebo jste-li svědkem sebevraždy...

… a naopak kdy nevolat…
• abyste si ověřili, že linka funguje
• informaci o přesný čas
• s dotazem na jízdní řády
• nahlásit smyšlenou neexistující nehodu a další...

Při volání se snažte zachovat chladnou hlavu, srozumitelně odpovídejte na otázky operátora a počkejte na zpětné zavolání, zda nejde o planý poplach.

V ČR se nachází 14 operačních center, kam se v případě nehody můžete dovolat. Z místa odkud voláte budete automaticky přepojeni do nejbližšího centra.

Věděli jste že...?
Na číslo tísňového volání se lze dovolat z mobilního telefonu, i když nemáte signál?
Tohoto kousku je technicky docíleno tím, že se „napíchnete“ na síť jiného operátora, který v dané lokaci signál má.

01.05.2009 18:10:29 | 0 komentářů | stálý odkaz

Varování a vyrozumněníVarování je jedním z prvních signálů, jak se veřejnost dozví, že se vyskytla mimořádná událost. K varování slouží především sirény, případně náhradní zvuková zařízení.

Jak varování vypadá...?
Jedná se o kolísavý tón 140 vteřin dlouhý, který se opakuje 3x za sebou v pětiminutových intervalech zpravidla doplněný hlasovým sdělením o možném nebezpečí.

Co dělat když...?
Okamžitě vyhledat úkryt
Pozavírat doma okna a dveře
Zapnout si rádio či televizi a informovat se o situaci
V případě potřeby si nachystat improvizovanou ochranu

A ostatní tóny...
Celkem můžete slyšet 4 tóny, jen jeden však znamená varovaní pro obyvatelstvo. Druhý tón je zkouška sirén, která je prováděna každou první středu v měsíci táhlým tónem po 140 vteřin. Třetí tón je požární poplach, který slouží ke svolání místních hasičů. Tento tón je 60 vteřin dlouhý s jedním poklesem v půli. A poslední tón, který se používá, je pieta, slouží k vyjádření soustrasti při hromadných neštěstích.

Jak taková siréna vypadá…?
V České republice existují dva typy sirén. Starší typ, rotační sirény, vydávají pouze kolísavé tony, jenž vnikají mechanickým točivým pohybem dvou půlměsíců a jejich charakteristika šíření zvuku je kruhová. Novější typ, elektronické sirény, jsou již směrovatelné, zvuk vzniká v generátoru a tón je doplněn o hlasové sdělení o jakou mimořádnou situaci se jedná.01.05.2009 18:04:57 | 1 komentářů | stálý odkaz

Mimořádná událost


Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů na lidské životy, zdraví a majetek nebo životní prostředí. Mimořádná událost může vzniknout působením člověka či přírody.
Jaké jsou druhy mimořádných událostí…?
• Únik nebezpečné látky
• Povodeň
• Dopravní nehoda
• Teroristický útok
• Požár
• Lavina
• Vichřice
• Tornádo
a další…

01.05.2009 18:03:36 | 0 komentářů | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se